Wetenschappelijk onderzoek voor VS: Hoe zit het ook alweer?

119,00 incl. btw

Interesse in deze cursus? Meld je aan voor de wachtlijst. Bij minimaal 10 deelnemers gaat de cursus door.

Categorie:

Beschrijving

Interesse in deze cursus? Meld je aan voor de wachtlijst. Bij minimaal 10 deelnemers gaat de cursus door en wordt accreditatie aangevraagd. 

Inhoudelijk programma

Tijdens de masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist (VS) heb je geleerd hoe je wetenschappelijk onderzoek beoordeelt, opzet en uitvoert.

Maar hoe zit dat ook alweer? Hoe gebruik je wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Het is voor iedere VS belangrijk om wetenschappelijk onderzoek kritisch te kunnen beoordelen en in staat te zijn om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren (beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist, 2019).

Doelen van de e-learning

  • De deelnemer frist kennis op van belangrijke begrippen binnen wetenschappelijk onderzoek.
  • De deelnemer kan de methode van wetenschappelijk onderzoek kritisch beoordelen.
  • De deelnemer begrijpt en beoordeelt uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek.
  • De deelnemer vergroot kennis over het opzetten van wetenschappelijk onderzoek (in de praktijk).

Overzicht lessen

De e-learning bestaat uit elf lessen (zie tabel hieronder). Iedere les bestaat uit een video van de docent plus enkele lessen bevatten opdrachten. Er wordt tijdens de lessen een relatie gelegd met het werkveld van de VS. De e-learning wordt gestart en afgerond met een toets.

De opdrachten  worden online ingeleverd bij de betreffende les. De toetsen worden gemaakt via het programma Google forms. Als alle lessen gevolgd zijn, alle opdrachten ingeleverd en de toets voldoende is gemaakt (min. 19 van de 24 punten) kunnen accreditatiepunten toegekend worden. De toets kan een keer herkanst worden bij een onvoldoende.

Lessen
Les 1: Welkom!
Les 2: Test jezelf: hoe zit het ook alweer?
Les 3: Inhoud & leerdoelen
Les 4: Zo doe je praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
Les 5: Voorbeeld uit de praktijk
Les 6: Aan de slag
Les 7: Bespreken van de casus
Les 8: Implementeren of vervolgonderzoek?
Les 9: Methode van wetenschappelijk onderzoek
Les 10: Toets
Les 11: Evaluateren

 

Duur

Totale duur van de cursus is ongeveer 3 uur. Er is een relatief grote opdracht, het beoordelen van een artikel, een test en een toets.

 

Praktisch

Er is een online leeromgeving waar deelnemers de e-learning kunnen aanschaffen. Zij krijgen dan een jaar toegang tot de online leeromgeving met de e-learning met alle lessen. De cursus bevat een herkansing voor de toets.

 

Over de docent

De e-learning is ontwikkeld en wordt gegeven door dr. Jolien van der Geugten. Zij was ruim 12 jaar docent in het hoger onderwijs, waarvan 7 jaar docent en onderwijsontwikkelaar bij de master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Inholland. Momenteel is zij externe beoordelaar bij de MANP en de MPA van Hogeschool Inholland en De Docentenacademie, en staat zij geregistreerd als docent bij het CRKBO.